top of page
ARVIOINTITUTKIMUS

Diversa tekee ulkopuolisena arvioijana hankearviointeja projektien laadun varmistamiseksi ja tiedon tuottamiseksi päätöksentekoa varten.

 

Diversalla on vankka kokemus erityisesti esimies-ja työyhteisötaitojen kehittämisestä, kotouttamiseen ja etnisiin suhteisiin liittyvissä hankearvioinneista. Arvioinnissa hyödynnetään osallistavia ja käytännönläheisiä arviointimenetelmiä mm. BIKVA-menetelmää ja fokusryhmiä.

 

 

 

 

bottom of page