top of page
JOHTAJUUS
ESIMIESTYÖ

Miten vastaat tulevaisuuden johtajuuden osaamistarpeisiin? Mitkä ovat uudet kompetenssit, joita tarvitset esimiestyössä?

 

Valmennuksemme antavat johtamisen ja esimiestyön taitoja:

 

Oma johtajuus

 • minä johtajana, itsetuntemus, arvot

 • esimiehen eri roolit ja työn visio

 • esimies vuorovaikuttajana ja asiakassuhteiden johtajana, tunteet, myötätunto, erilaisuus

 

Tulevaisuuden johtaminen

 • muutosjohtaminen ja organisaatiokulttuuri 

 • monimuotoisuuden johtaminen (diversity management)

 • luovuus ja innovatiivisuus, taidelähtöiset menetelmät

 

Lähijohtaminen ja esimiestyö

 • esimiestyö ja strategian vienti käytäntöön

 • tiimin valmentava johtaminen

 • palautteen anto ja palautekulttuurin rakentaminen

 • asiakaskokemuksen kehittäminen

 • työhyvinvoinnin edistäminen

 • haastavat esimiestilanteet, puheeksi ottaminen

 • konfliktin ehkäisy ja ratkaisu

 

 

bottom of page