top of page

 

Kokonaisvaltaisen organisaatiokulttuurimuutoksen johtami-seen tarvitaan organisaation strategiset linjaukset sekä rakenteellisia muutoksia. Toimintakulttuurin ja käyttäytymisen muutos saadaan aikaan rakentamalla uusia ajattelu- ja toimintatapoja tiimeissä ja työyhteisössä. Kokonaisvaltainen organisaatiomuutos edellyttää suunnittelua, muutosta tukevia rakenteita, uusia yhteistyökäytäntöjä sekä sitoutumista organisaation eri tasoilla. 

 

Meillä on vankka kokemus siitä miten organisaatiokulttuuria rakennetaan toimintatapoja, yhteistyökäytäntöjä ja viestintää kehittämällä. 

 

 

 

MUUTOS
ORGANISAATIOKULTTUURI
bottom of page