top of page
COACHING
FASILITOINTI

Coaching, työnohjaus

 

Coaching -palvelumme, jotka toteutetaan räätälöidysti yksilöille ja ryhmille, tukevat valmennettavia kirkastamaan ja saavuttamaan tavoitteita omassa työssään. Coaching tarjoaa työvälineitä oman työn, tiimin ja työyhteisön kehittämiseen. Coaching ja työnohjaus perustuvat kokemukselliseen ja reflektoivaan oppimiseen sekä systeemiseen näkemykseen.

 

Coachingin tavoitteena on yksilön ja organisaation kokonaisvaltainen kehitys, olemassa olevan osaamispotentiaalin käyttö, uusien voimavarojen ja oivallusten löytäminen. Coaching antaa energiaa ja intoa työhön sekä auttaa organisaatiota menestymään.

 

Fasilitointi

 

Hyviä fasilitointitaitoja tarvitaan organisaation, tiimien ja asiakaspalvelun kehittämiseksi. Ryhmätyöprosessin ja ryhmän vuorovaikutuksen ohjaaminen ja sparraaminen yhteiseen tulokseen on tärkeää esimiehen/tiimin vetäjän työssä. Fasilitointi -valmennuksemme tarjoaa toimivia työkaluja esimiehen ja työnjohdon vuorovaikutustaitojen ja tehokkuuden kehittämiseksi.

 

Toimivalla ryhmädynamiikalla ja hyvillä vuorovaikutustaidoilla tuet kaikkien asiantuntemuksen kehittämistä. Uusien fasilitoinnin työkalujen (mm. visuaaliset, draamamenetelmät) avulla voit kehittää asiakaskokemusta sekä palveluita yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

 

 

 

bottom of page